Obsługa prawna

Świadczymy usługi z zakresu

prawa cywilnego

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego

prawa handlowego i gospodarczego

prawo handlowe i gospodarcze jest to zespół norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, te wewnętrzne (krajowe) jak i międzynarodowe.

prawa administracyjnego

gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

Cennik

 • KRS
 • AML
 • RODO

KRS

Usługa Cena
Założenie spółki cywilnej 1000 PLN
Założenie spółki partnerskiej 2000 PLN
Założenie spółki jawnej 2000 PLN
Założenie spółki komandytowej 2000 PLN
Założenie spółki komandytowo - akcyjnej 3000 PLN
Założenie spółki z o.o. 2000 PLN
Założenie spółki akcyjnej 5000 PLN
Założenie stowarzyszenia 2000 PLN
Założenie fundacji 2400 PLN
Wpisanie zmian w KRS (np: zmiana adresu spółki, zmiana wspólników, zmiana członków zarządu) 600 PLN
Zgłoszenie sprawozdania finansowego 600 PLN
Przygotowanie projektów aktów podejmowanych przez organy spółki/stowarzyszenia/fundacji związanych z funkcjonowaniem podmiotu 400 PLN
Likwidacja spółki, fundacji lub stowarzyszenia 2000 PLN
Indywidualna konsultacja – porada prawna 250 PLN /godzina

AML

Pakiet I
400 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)
 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka
 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego
 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta
 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

Pakiet II
600 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 

Pakiet III
2800 pln

 • Procedura AML (Anti-money laundering)

 • Szczegółowa procedura kwalifikacji klienta do grupy ryzyka

 • Procedura oceny ryzyka dla podmiotu zobowiązanego

 • Wzory oświadczeń dla pracowników o zapoznaniu się z procedurę AML i obowiązkami z nimi wynikającymi

 • Wzór oświadczenia potwierdzającego dokonanie weryfikacji oraz identyfikacji klienta

 • Zestawienie niezbędnych czynności do podjęcia przez Spółkę, terminów ich wykonania oraz koniecznych do podjęcia środków bezpieczeństwa w zależności od przyjętej oceny ryzyka

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

 • Pomoc we wdrożeniu AML wewnątrz organizacji

RODO

Pakiet I
400 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczeństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

Pakiet II
600 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Nagranie wideo ze szkolenia wyjaśniającego w jaki sposób wdrożyć procedurę AML

Pakiet III
2800 pln

 • Polityka ochrony danych osobowych,

 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 • Ewidencja upoważnień,

 • Procedura reagowania na incydent dotyczący bezpieczństwa informacji,

 • Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych,

 • Rejestr okresu przechowywania informacji,

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,

 • Indywidualne szkolenie w jaki sposób wdrożyć RODO

 • Pomoc we wdrożeniu RODO wewnątrz organizacji

Kontakt

Zostaw swoje dane a odezwiemy się do ciebie!

Kontakt główna